3/12/07

Μη συμμετέχοντας στο συλλαλητήριο των Αθώων, των Αφώνων και των Ευφό(ω)νων!


Διανοούμενος είναι εκείνος που διαπραγματεύεται με τρόπο μη ειδικευμένο και πέραν από το δικό του στενό επαγγελματικό πεδίο, προβλήματα ανθρώπινα, ηθικά, πολιτικά και έχει ενεργητική συμμετοχή στην μάχη των ιδεών.
Στο Ρέθυμνο, τον Τόπο μας, αυτό το είδος ανθρώπων εξέλειψε.
Αυτό που κυριαρχεί είναι οι επαγγελματίες της πληροφορίας, οι διαχειριστές της εξουσίας και οι επιβήτορες των κομματικών και ... άλλων μηχανισμών.

Ύστερα από αυτά, δεν θα αργήσει να φανεί η μορφή της αρχής.

Βαρβάρα Τερζάκη
3 Δεκεμβρίου 2007