10/8/10

«Με το τίποτα αρκει το ταλέντο, παράγεται αισθητική»

Βαρβάρα Τερζάκη
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: