11/2/11

Στροφή στη διά βίου μάθηση

Απόστολου Λακασά (Καθημερινή)

Η εργασιακή ανασφάλεια και ο φόβος μήπως οι τεχνολογικές εξελίξεις απαξιώσουν το αντικείμενο εργασίας τους οδηγούν όλο και περισσότερους Ελληνες στα προγράμματα διά βίου μάθησης. Είναι, άλλωστε, ενδεικτικό ότι πλέον οι περισσότεροι δεν συνδέουν τη διά βίου μάθηση με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι άνεργοι και οι νέοι. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο σε 3.050 άτομα άνω των 18 ετών για λογαριασμό του υπουργείου Παιδείας, από την εταιρεία Public Issue με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο του σχεδιασμού ενός νέου μοντέλου οργάνωσης του τομέα διά βίου μάθησης, το οποίο έχει στόχο να προσαρμόσει την ελληνική πραγματικότητα στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Αλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2,9% των Ελλήνων 25 έως 64 ετών έχει συμμετάσχει σε προγράμματα διά βίου μάθησης και κατάρτισης (ενδοεπιχειρησιακής ή συνεχιζόμενης). Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ των 27 μελών της Ε.Ε., πάνω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (1,3% καθεμιά). Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 9,7%. Από την άλλη, η ελληνική κυβέρνηση δίνει βάρος και στη μη τυπική διά βίου μάθηση (σεμινάρια, συνέδρια, ιδιαίτερα μαθήματα κ.ά.).

Συνεδρίαση συμβουλίου

Ετσι, την προσεχή Τρίτη θα συνεδριάσει -παρουσία του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου- για πρώτη φορά το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, αρμοδιότητα του οποίου είναι η χάραξη της πολιτικής για τη διά βίου μάθηση. Η έρευνα κατέδειξε ότι ένας στους δύο Ελληνες άνω των 18 ετών επιθυμεί να συμμετάσχει το επόμενο έτος σε κάποια διαδικασία μη τυπικής διά βίου μάθησης, για να αυξήσει τις γενικές του γνώσεις (52%), για προσωπική ευχαρίστηση (26%), για να βελτιώσει την απόδοσή του στην εργασία (26%). Αντίθετα, οι βασικότεροι λόγοι όσων δεν προτίθενται να συμμετάσχουν είναι η έλλειψη χρόνου (28%) ή ενδιαφέροντος (22%) και η ηλικία (20%). Εως τώρα σχεδόν οι 6 στους 10 έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα μη τυπικής διά βίου μάθησης και οι 4 στους 10 το έκαναν για επαγγελματικούς λόγους. Εξ αυτών, οι περισσότεροι είναι έως 34 ετών (64%), με ανώτερη μόρφωση (72%), μισθωτοί (71% του δημόσιου και 64% του ιδιωτικού τομέα). Παρακολούθησαν μαθήματα, σεμινάρια ή συνέδρια σχετικά με τις κοινωνικές επιστήμες (25%), την οικονομία (19%), τις νέες τεχνολογίες (18%).

Δεν υπάρχουν σχόλια: