2/6/11

Τα Νέα 21.05.2011

Του Ρουσσου Βρανα

Πολλοί βιάζονται...
... να εγκαταστήσουν τον δικό τους υποψήφιο στη χηρεύουσα πια θέση του Στρος-Καν στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Και από τη ναφθαλίνητης ιστορίας ζωντανεύουν προφητείες και προβλέψεις που είχε κάνει κάποτε ο υπέργηρος πια πρώην πράκτορας της KGB Ανατόλ Γκολίτσιν, που το 1962 αυτοµόλησε στις ΗΠΑ, καρφώνοντας σοβιετικούς πράκτορες στη ∆ύση, ανάµεσά τους τον Κιµ Φίλµπι και το βρετανικό δίκτυό του.
Ο οικονοµικός...
... αναλυτής Τάιλερ Ντάρντεν δεν κρύβει την έκπληξή του για τις ιδιοµορφίες που κρύβει η νέα παγκόσµια τάξη και η παγκοσµιοποίηση. «Γίνεται τελικά τόσο µεγάλη», γράφει, «που γυρίζει και τη δαγκώνει το χέρι που την ταΐζει». Και αναφέρεται µε αυτό στις δηλώσεις που έκανε ο διοικητής της Κινεζικής Κεντρικής Τράπεζας µετά τη σύλληψη του Στρος-Καν. «Η νέα ηγεσία του ∆ΝΤ πρέπει να αντανακλά τις αλλαγές στην παγκόσµια οικονοµική τάξη και να είναι πιο αντιπροσωπ ευτική των αναδυόµε νων οικονοµιών της αγοράς», είπε ο Ζου Σιαοτσουάν. Μετάφραση: τέρµα πια στα τσιράκια των Αµερικανών και των Ευρωπαίων.Ακολούθησαν σχετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας Σεργκέι Σβετσόφ, ο οποίος είπε πως «πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε µια αναπτυσσόµενη χώρα να αναλάβει την ηγεσία του ∆ΝΤ, ώστε αυτό να αντανακλά καλύτερα τον ρόλο των οικονοµιών αυτών των χωρών στοπαγκόσµιο εµπόριο». Πού χωράει σε όλα αυτά ο Ανατόλ Γκολίτσιν;

Σε µνηµόνιό του...
... τον Φεβρουάριο του 1993 προς τη CIA µε τίτλο «Η σηµασία τουστρατηγικού παράγοντα στηνεκτίµηση των εξελίξεων στηΡωσία καιτην κοµµουνιστική Κίνα», ο Γκολίτσιν, 85 ετών σήµερα, που ζει στις ΗΠΑ, έγραφε πως «η σινορωσική ρήξη δεν είναι παρά ένα προπέτασµα που έχει στόχο να παραπλανήσει τη ∆ύση και πωςαργά ή γρήγορα οι Ρώσοι και οι Κινέζοι θα πετάξουν τη µάσκα καιθα επιβάλουν µια δικήτους νέαπαγκόσµια τάξη». Αν αυτή η θεωρία συνωµοσίας είχε γίνει τότε πιστευτή από πολλούς στην Αµερική, ήταν ίσως επειδή είχαν προηγηθεί δύο άλλες προβλέψεις του Γκολίτσιν, σε ανύποπτο χρόνο,το 1984,που είχανεπαληθευτεί.Αυτή: «Η φιλελευθεροποίηση στηνΕΣΣ∆ θα είναι θεαµατική και εντυπωσιακή. Το µονοπώλιο του κοµµουνιστικού κόµµατος θα περισταλεί». Και αυτή: «Αν η φιλελευθεροποίηση επεκταθεί στην Ανατολική Γερµανία, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η πτώση του τείχους του Βερολίνου».

Το βέβαιο...
... είναι ότι, πέρα από τις προφητείες και τις θεωρίες συνωµοσίας, ο ακήρυχτος πόλεµος που έχει ξεσπάσει για την ηγεσία του ∆ΝΤ, µε βασικούς εµπλεκοµένους τις ΗΠΑ, τη Γερµανία, τη Ρωσία και την Κίνα, δεν διεξάγεται για το ποιος θα είναι ο επόµενος που θα τροµάξει τις καµαριέρες του «Sofitel». Πρόκειται για έναν σκληρό ανταγωνισµό στον οποίο, αν η Κίνα και η Ρωσία επιβάλλουν το δικό τους, το ∆ΝΤ θα πάψει πια να είναι τόσο απλόχερο µετα χρέη των ανεπτυγµένων χωρών και τόσο φειδωλό µετα χρέη των αναδυόµενων οικονοµιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: