25/5/11

Τελευταίο χαρτί

Τα Νέα

Με καθυστέρηση αρκετών μηνών
η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ένα ευρύτατο πακέτο μέτρων με δύο στόχους. Ο ένας είναι να θέσει υπό έλεγχο το δημοσιονομικό έλλειμμα του τρέχοντος έτους με σκληρά πρόσθετα φορολογικά μέτρα. Ο άλλος είναι να επηρεάσει θετικά το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και τις διαθέσεις των εταίρων και δανειστών, περιορίζοντας το χρέος με αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας. Το πρώτο συµπέρασµα από αυτό το σαρωτικό πακέτο είναι ότι επιβάλλονται πρόσθετα βάρη σεόλους, αλλά ιδιαιτέρως στους µισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αυτό είναι άδικο. Η συγκεκριµένη µερίδα των πολιτών είχε επιβαρυνθεί ήδη πριν απόέναν χρόνοµε τα µέτρα του Μνηµονίου και δεν έχει άλλες αντοχές.

Επιπλέον, ενώ δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι, τα ίδια τα µέτρα προκάλεσαν διεύρυνση της ύφεσης και την ανάγκη για νέα µέτρα.
Συνεπώς η επιµονή στην ίδια συνταγή που δεν πέτυχε εµπεριέχει τον κίνδυνο να προκύψει ξανά το ίδιο αρνητικό αποτέλεσµα.
Ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι στον λίγο χρόνο που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση πρέπει να υπερνικηθούν και εσωτερικά προβλήµατα.
Π.χ. η πολιτική αδιαφορία, αλλά και η διαχειριστική αδυναµία ορισµένων κυβερνητικών στελεχών να φέρουναποτέλεσµα στον τοµέα τους.

Επίσης οι συνδικαλιστικές αντιδράσεις, αλλά και οι νοµικές περιπλοκές µπορεί να επιφέρουν καθυστερήσεις κατά περίπτωση.
Φυσικά αυτά τα µέτρα θα εγείρουν ευλόγως έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Ιδίως αν κατά την οριστικοποίησή τους δεν αµβλυνθούν οι συνέπειές τους πάνω στους αδύναµους.
Η κυβέρνηση ελπίζει να επέλθει εγκαίρως το αποτέλεσµα που επιδιώκει και προβάλλει τις χθεσινές αποφάσεις ως αναγκαίες και ως τελευταία ευκαιρία για την ελληνική οικονοµία.
Προβάλλει ότι δεν υπάρχει, πλέον, άλλος τρόπος να αναχαιτισθεί η πορεία προς τη χρεοκοπία, ώστε σε επόµενη φάση να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης.

Ωστόσο οι ενστάσεις αυτή τη φορά είναι πολλές.
Η βασικότερη αφορά την αδυναµία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, όπως επιβεβαιώθηκε και µε χθεσινές ανακοινώσεις. Επιβάλλονται νέοι φόροι γιατί δεν καταπολεµήθηκε η φοροδιαφυγή.
Ή επειδή δεν εισπράττονται ούτε καν οι βεβαιωµένοι φόροι καιδεν ελέγχονται οι δαπάνες.
Οι επιπτώσεις από το χθεσινό πακέτο θα είναι βαριές.

Το ερώτηµα είναι αν τελικά το πακέτο αυτό θα αποτρέψει την ανακύκλωση της ύφεσης και θα αποκλείσει οριστικά τον κίνδυνο χρεοκοπίας.
Συνεπώς η κυβέρνηση γνωρίζει πού πρέπει να ρίξει εφεξής το βάρος της.
Οπως γνωρίζει και τις ευθύνες που αναλαµβάνει αν δεν το κάνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: