17/3/10

«Οι ρίζες της βίας: πλούτος χωρίς εργασία, απόλαυση χωρίς συνείδηση, γνώση χωρίς

χαρακτήρα, συναλλαγή χωρίς ηθική, επιστήμη χωρίς ανθρωπιά, λατρεία χωρίς θυσία,

πολιτική χωρίς αρχές».

Μαχάτμα Γκάντι
(ινδός ηγέτης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: