25/2/10

Κοινωνική υπευθυνότητα και ασφαλιστική αξιοπιστία

Τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη και λειτουργεί σε κάθε επίπεδο η ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ αποκαλύπτει ο πρώτος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που δημοσιοποίησε η εταιρεία. Πρόκειται για έκθεση που διαφοροποιεί αισθητά την ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς, όχι μόνο γιατί είναι ο μοναδικός Απολογισμός ΕΚΕ μέχρι στιγμής στο σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και επειδή οι τομείς στους οποίους αναφέρεται ο Απολογισμός είναι κρίσιμοι για την εταιρική αξιοπιστία.

Ειδικότερα, το κεφάλαιο για τη διακυβέρνηση, που αναφέρεται στις διοικητικές λειτουργίες- επιτροπές διοικητικού συμβουλίου, εσωτερικό έλεγχο και νομοθετική συμμόρφωση, διαχείριση κινδύνων, αντασφάλιση, κώδικα δεοντολογίας και ηθικής, αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και προστασία προσωπικών δεδομένων- δεσμεύει επί της αρχής την εταιρεία για λειτουργική και διοικητική υπευθυνότητα που δεν έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας.

Η δημόσια τοποθέτηση της ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ για όλα αυτά με τον Απολογισμό ΕΚΕ είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την ιδιωτική ασφάλιση που στα βασικά θέματα της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας διέρχεται σοβαρή κρίση. Σταχυολογούμε ορισμένα στοιχεία μεγεθών από τον Απολογισμό, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο αναφοράς GRΙ (Global Reporting Ιnitiative):

* Στο επίπεδο της αναγνωρισιμότητας, η ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ απέσπασε την πρωτιά σε φήμη μεταξύ των εταιρειών της ασφαλιστικής αγοράς σύμφωνα με τη διεθνώς έγκυρη έρευνα της Τradelink Reputation, τρεις φορές τα τέσσερα τελευταία χρόνια (2005, 2007, 2008).

* Η εταιρεία δαπάνησε για την εκπαίδευση εργαζομένων και συνεργατών το 2008 598,1 χιλ. ευρώ.

* Αναφορικά με την επίδραση των λειτουργιών της εταιρείας στο περιβάλλον, το 2008 αναλώθηκαν 6,31 ΚWh ανά εργαζόμενο και εκλύθηκαν 4,8 ισοδύναμοι τόνοι CΟ2 ανά εργαζόμενο, με σημαντική μείωση σε σχέση με το 2007.

* Εμπορικά, η ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ το 2008 εισήλθε στην αγορά του πράσινου επιχειρείν με δύο προϊοντικές γραμμές για την αστική ευθύνη περιβαλλοντικής ζημιάς και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τα προϊόντα Green Line και Εnergy Line αντίστοιχα.


Βαρβάρα Τερζάκη

Άρθρο από εφ. Το Βήμα, 21-02-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: