25/2/10

Μια διαδικασία δεμένη με τη εταιρεία

Η ΚΟΝ.Β.Α., ως βιομηχανία με μακροχρόνια παρουσία στον χώρο των καταναλωτικών τροφίμων, θεωρεί την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία της.

Ο ορισμός της Κοινωνικής Ευθύνης δεν είναι εύκολος, αλλά και η έμπρακτη εφαρμογή της με συνέπεια και φερεγγυότητα, απαιτεί συνεχή προσπάθεια και προσήλωση στον στόχο. Η είσοδος όμως της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρηματική ορολογία των τελευταίων ετών δεν είναι τυχαία. Η εξέλιξή της σε έναν από τους πλέον απαιτητικούς τομείς δραστηριότητας της σύγχρονης επιχείρησης υποδηλώνει το ειδικό της βάρος.

Με απλά και συμπυκνωμένα λόγια, λοιπόν, εμείς στην ΚΟΝ.Β.Α. πιστεύουμε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι παρά ο καθρέφτης της δραστηριότητας μιας επιχείρησης και η συνειδητοποίηση της επιρροής της στην ευρύτερη κοινότητα. Κοινωνικά υπεύθυνη είναι η εταιρεία που θέτει σε προτεραιότητα αρχές επιχειρηματικής ηθικής.

Εμείς βλέπουμε την ΚΟΝ.Β.Α. σαν μια «ψηφίδα» του «μωσαϊκού» που λέγεται επιχειρηματικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιότητα της καθημερινότητας του απλού εργαζομένου, τη διατροφική ασφάλεια του καταναλωτή, αλλά και την ευθύνη απέναντι στα παιδιά και στους νέους.

Πιστεύουμε έντονα ότι η εταιρεία που σέβεται την επιχειρηματική της οντότητα οφείλει να γνωρίζει τον πολλαπλό- οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό- ρόλο της, αλλά και να τον διαχειρίζεται με επάρκεια και συστηματικότητα. Μόνον έτσι μπορεί να ανταποκριθεί στο σύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον του 21ου αιώνα, να καθιερώσει νέους τρόπους επικοινωνίας με τους αποδέκτες των δράσεών της και εν τέλει να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Εν κατακλείδι, όλοι εμείς στην ΚΟΝ.Β.Α., διοίκηση και εργαζόμενοι, ορίσαμε από κοινού τους πυλώνες των δράσεων που χαρακτηρίζουν την εταιρεία ως κοινωνικά υπεύθυνη και αυτοί τοποθετούνται στους άξονες του περιβάλλοντος, των ασθενών κοινωνικά ομάδων και του παιδιού. Οργανώνουμε τις δράσεις μας με συνέπεια και συνέχεια, συμβάλλοντας έτσι στην ανταποδοτικότητα και στην εξέλιξη της κοινωνίας.

Βαρβάρα Τερζάκη

Άρθρο από εφ. Το Βήμα, 21-02-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: